Cílem studie připravené Olivierem Audéoudem pro Evropskou komisi je rozpoznání hlavních překážek, které mohou ovlivnit mobilitu lidí pracujících v oblasti performativního či vizuálního uměleckého sektoru či volné šíření kulturních produktů v rámci Evropské unie.