Práce analyzuje hlavní překážky mobility umělců a poskytuje doporučení k jejich překonání. V úvodu jsou nejprve shrnuty hlavní výsledky studie a následně jsou podrobně přiblíženy čtyři nejproblematičtější oblasti, kterými jsou: víza a pracovní povolení pro obyvatele zemí třetího světa, sociální zabezpečení, dvojí zdanění a DPH a právo na duševní vlastnictví.