Study on Cultural Cooperation in Europe Study on Cultural Cooperation in EuropeHlavním cílem této studie je poskytnout popis a analýzu současná situace (2003), jakož i současné a budoucí trendy v oblasti kulturní spolupráce mezi 31 evropskými zeměmi. Studie obsahuje kapitoly: Cíle a vzory kulturní spolupráce, Národní kulturní instituce, Spolupráce ve vizuálním uměním, Spolupráce v oblasti divadelního umění, Spolupráce v oblasti kulturního dědictví, Spolupráci v oblasti hudby, Spolupráci v oblasti knih a četby, Budoucí trendy a obecná doporučení. Studie byla vytvořena pro Evropskou komisi – Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu.