Studie se věnuje dopadu nových technologií na kulturní a kreativní odvětví z hlediska autorských práv.

První část studie řeší využití nových technologií ke zlepšení správy dat spojených s obsahem chráněným autorským právem. Poskytuje nápady na zvýšení interoperability metadat.

Druhá část se zabývá výzvami souvisejícími s autorským právem, které přináší používání umělé inteligence. Včetně možných nových právních otázek souvisejících s interakcí mezi právním rámcem autorského práva a umělou inteligencí.