Studie filmového teoretika Petra Szczepanika a kolektivu dalších autorů se snaží o komplexní shrnutí všech aspektů výrobního procesu filmového díla. Nabízí pohled do výrobní praxe z hlediska jak režisérů a producentů, tak scénáristů a dramaturgů. Zabývá se tzv. developmentem z ekonomické i tvůrčí perspektivy. Publikace přináší odborně zpracované empirické podklady, čímž chce zajistit optimalizaci systému veřejné podpory v oblasti filmové praxe.