Zpráva shrnuje průběh a výsledky šestiletého projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR, který probíhal v letech 2006–2011.