Hlavním cílem této studie je analyzovat situaci pouličních umělců v Evropě, s přihlédnutím ke všem 27 členských státům. Studie hodnotí význam street artu a charakteristiky tohoto uměleckého odvětví. Výsledky této studie jsou založeny na estetickém a sociálním výzkumu, který je obohacený o dotazníky a rozhovory o hospodářském, politickém a kulturním kontextu těchto činností. Na základě specifikace Evropského parlamentu se studie zaměřuje na věcné informace, jsou-li k dispozici, a na jejich analýzu. Také reflektuje názory dotazovaných odborníků.