Střednědobá koncepce rozvoje Národího muzea 2019–2025 obsahuje bilanci činnosti Národního muzea v období 2009-2018 a základní cíle pro období následující.