Koncepce rozvoje Městské galerie Litomyšl, příspěvkové organizace města, vychází ze základních právních norem a zákonů určených jejím statutem. Navazuje na koncepci rozvoje města Litomyšl v oblasti kultury a je v přímé součinnosti s Koncepcí rozvoje muzejnictví Pardubického kraje v letech 2010-2015. Koncepce rovněž vzešla z reflexe a analýzy stávajícího stavu instituce, vytvořené novou ředitelkou Městské galerie Litomyšl, jmenovanou do své funkce dne 1. 11. 2011.