Koncepce předkládá popis současného stavu Muzea romské kultury v Brně, stanovuje cíle muzea pro období 2014-2018 a poskytuje analýzu ekonomicko-hospodářské činnosti muzea.