Alarmující stav českého filmového průmyslu vyžadoval již řadu let urychlené řešení situace podpory tohoto tradičního odvětví české ekonomiky a kultury. Studie analyzuje a kritizuje tento dosavadní vývoj a poukazuje na absenci investičních pobídek pro zahraniční produkce i potřebu udržet si ty domácí. Předkládá jak analýzu, tak evaluace relevantních programů i návrhy.