Studie z roku 2005 určená pro období 2007–2013 měla vytyčené tyto cíle: „Cílem Strategie hospodářského růstu je významným způsobem přiblížit Českou republiku ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie. Měřeno ukazatelem HDP na jednoho obyvatele, je v silách země dosáhnout v roce 2013 průměru EU. Na cestě k prosperitě země zaměří veřejné prostředky na podporu výrobků a služeb s vysokou přidanou hodnotou a zatraktivní své prostředí pro setrvání domácích společností a příliv nových ze zahraničí. Vytvoření nových pracovních míst spolu s rostoucím hrubým domácím produktem se kladně projeví na životní úrovni obyvatel. „