Vládní dokument představuje Strategii digitalizace kulturního obsahu na léta 2013 – 2020 (dále jen „Strategie“) a představuje cíle, které Ministerstvo kultury vnímá jako klíčové. S ohledem na rychlý technický vývoj v dané oblasti, ale také na vznik a tvorbu mnoha strategických dokumentů národní i mezinárodní povahy s horizontem roku 2020, lze v následujících letech očekávat rozšíření nebo částečnou aktualizaci této Strategie. Rozmanitost kultury vyžaduje, aby tato obecná strategie byla rozpracována příslušnými koncepčními materiály z jednotlivých oblastí kultury.