Slouží jako průvodce pro členy štábů a sborů neziskových organizací odpovědným za tvorbu, hodnocení a provádění plánů. Autor si po letech výzkumu a praxe uvědomil, že většina uměleckých neziskových organizací by měla prospěch z většího a lepšího plánování. Zatímco plánování bylo přijato jako rutinní část aktivit ziskových korporací, neziskové organizace se méně starají o to, aby věnovaly čas a zdroje pro dlouhodobé plánování.