Publikace Stories prezentuje příběhy několika vybraných projektů, které se v České republice mohly uskutečnit díky podpoře programu Evropské unie Kreativní Evropa. Program navazuje na programy MEDIA a Kultura, které vznikly již v 90. letech a každoročně investují stovky milionů do podpory filmu, divadla, tance, hudby, literatury, designu nebo architektury.