Studie se zabývá problematikou spojenou s definováním profesionálního statusu umělců. Obsahuje mezinárodní srovnání, které zpracovali kulturní profesionálové z 22 zemí. Srovnání ukazuje, jakým způsobem je (či není) status umělce v jednotlivých zemích rozpoznán a jaká zlepšení by bylo možné zavést.