Zpráva vyšla v rámci programu Status a pracovní podmínky umělců*kyň a kulturních pracovníků*ic. Publikace sestává ze tří kapitol. 1) Příjmy umělců*kyň a kulturních a kreativních pracovníků*nic a status umělce. Zpráva nastiňuje cesty k zajištění fírových příjmů a posílení sociální jistoty. 2) Mobilita pracovníků*nic v oblasti umění. Přehodnocení dosavadního modelu s ohledem na nové podmínky způsobené pandemií a klimatickou krizí. 3) Umělecká svoboda a svoboda vyjádření.