Dlouhodobá koncepce Státního fondu kinematografie na šestileté období 2014 až 2019 zahrnuje v této verzi: základní teze dlouhodobé politiky Fondu; strategické cíle a klíčové priority a konkrétní opatření, členěné podle jednotlivých okruhů podpory; kritické srovnávací shrnutí stavu před r. 2013, tedy před platností nového zákona.