Standing Room Only: Marketingové strategie performativních umění je uceleným a aktuálním knižním zdrojem pro různé marketingové strategie a techniky pro hudební, taneční, operní či divadelní společnosti. V reakci na řadu překážek, kterým ve svých začátcích společnosti orientované na performativní umění čelí (omezené financování, změna lifestylu publika, zvýšená konkurence), se kniha zaměřuje na problémy a otázky související s jejich přežitím. Adresuje tak například jak přitáhnout nové diváky a jak pracovat na frekvenci a věrnosti, jak zákazníkům lépe rozumět, jejich zájmům, názorům a motivaci anebo vytvářet takovou nabídku, která osloví cílové publikum, ale neohrozí uměleckou integritu. Jak vytvářet balíčky a komplexní nabídky a jak je prezentovat veřejnosti – jako předplatné, jednorázové nabídky lístků, flexibilní lístky, členství atd. – aby co nejlépe odpovídaly poslání organizace a zároveň vzbudily co nejefektivnější reakci. Jak rozvíjet dlouhodobé plány, jak zvyšovat příjem v obdobích změn priorit ve zdrojích financování. Jak navzájem spolupracovat s jinými neziskovkami a společnostmi tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů.