Pracovní materiál Divadelního ústavu je srovnávací studií grantových systémů některých vybraných evropských měst s odkazy na grantové systémy a divadelní politiku zemí Evropské unie (včetně spolkových zemí a některých dalších příkladů).