Brožura má charakter pracovní studie; poukazuje na možná témata, jimž by se Ministerstvo kultury, ale i my profesionální umělci, kurátoři, kritici měli podrobněji věnovat. Pro Spolek Skutek jsou otázky sociálního postavení umělců, zodpovědnosti a sociální citlivosti velmi důležité. Nedůstojné důchody, nedostačující podpora v mateřství a obecně jistý nezájem státu o každodenní problémy umělců jsou oblasti, které nelze nadále přehlížet. Pokud tyto a jiné problémy nebudeme tematizovat, pak sociální bariéra nadané umělce, kritiky a kurátory jednoduše donutí vzdát se své práce, jelikož nejenže nebudou schopni ze svých honorářů důstojně žít, ale budou stejně jako tomu je často již dnes na svou práci doplácet.