Social works je knihou s interdisciplinárním přístupem k formám, cílům a historii inovační společenské praxe, a to jak v současném umění performance tak i ve vizuálním umění. Shannon Jackson využívá celou řadu případových studií a současných metod k mediaci mezi oblastmi vizuálních a performance studií. Výsledkem je důkladná analýza, která nejen obsahuje aktuální politické a estetické diskurzy, ale také poskytuje praktické pochopení společenské praxe.