Druhá část projektu, připraveného institucí Australian Expert Group in Industry Studies z univerzity Western Sydney, je založena na informacích obsažených v první části, která zkoumala vliv participace v umění na osm vybraných oblastí. Tyto informace jsou ve studii analyzovány v kontextu aktuální australské kulturní politiky a jejího budoucího směřování.