Tato zpráva identifikuje sedm klíčových potřeb z hlediska dvaceti sociálních podniků, ale také bere v úvahu perspektivu dvanácti financovatelů.