Webová stránka Ministerstva kultury ČR obsahuje Směrnice EU o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským. Výčet jednotlivých směrnic k dispozici ke stáhnutí v českém a anglickém znění.