Tato čtyřdílná kniha je prvním systematickým přehledem malých měst. Jde o komplexní a integrovaný souhrn, který zahrnuje všechna klíčová témata. Využívá multidisciplinární přístup k popisu důležitého současného městského fenoménu. Kniha se zabývá tĕmito otázkami:
• politické a ekonomické rozhodování
• městský hospodářský rozvoj a konkurenční výhoda
• kulturní infrastruktury a plánování v regeneraci malých měst
• identity, životní styl a způsoby, jakými se různé skupiny v malých městech vzájemně ovlivňují