Světová města byla studovaná především z pohledu své rychlosti a posunu, akcelerace a oběhu. Tento článek prozkoumává vztah mezi globalizací a městy ve smyslu, že se staví proti zmíněným důkazům a zaměřuje se namísto toho na pomalost jakožto podmínku současného městského života. Autoři se odkazují na kritiku kreativního syndromu v městské politice Jamieho Pecka a analyzují sérii fotografických projektů s tématem města v Amsterdamu.