Cílem tohoto materiálu je nastínit současnou situaci českého profesionálního tance mimo tanec lidový a tanec v komerčních projektech jako jsou estrády či muzikály. Situační zprávu, která shrnuje základní fakta, doplňuje stručný historický kontext. V závěru autoři shrnují problémová témata, která by formulace návrhu Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 měla zohlednit.