Studie identifikuje problémy, kterým čelí lidé se zrakovým postižením při orientaci v místním prostředí a vydává doporučení pro lepší navrhování ulic. Mapuje techniky, kterými se dorozumívají lidé se slabým zrakem, uživatelé slepecké hole a vodícího psa, aby se dostali z místa na místo bezpečně a samostatně. Publikace ukazuje, jak může lepší design v ulicích pomoci změnit životní podmínky lidem se slabým zrakem, což jim pomáhá stát se sebevědomějšími a mobilnějšími.