Prostorové rozpínání měst je dnes již reálnou skutečností a tento trend dále pokračuje téměř ve všech evropských městech. Exodus na předměstí a vylidňování center měst vede k extenzivnímu využívání okolní krajiny, které není ničím jiným než jejím novodobým drancováním. Pojem urban sprawl (sídelní kaše) odkazuje ale také na prostředí bez tradičních městských veřejných prostor a na ztrátu městskosti. Kniha architekta Pavla Hniličky je určena nejen odborníkům – projektantům a architektům -, ale také představitelům obcí a měst, jež mohou rozvoj sídelní kaše na svém území ovlivnit, a všem těm, kterým není budoucnost okolní krajiny lhostejná.