Spolu se stále větším rozšířením muzejních pasů, které umožňují návštěvníkovi vstup do více muzeí, vzniká problém spravedlivého rozdělování takto utržených financí. Studie navrhuje jednoduše implementovatelné pravidlo pro sdílení těchto výnosů, které počítá s relativním přínosem každého zúčastněného muzea. Ukazuje také, že jiná běžně používané pravidla mohou vést k nekonzistentním výsledkům.