Evropská komise vybrala pro zpracování této studie institut ERICarts. Cílem studie je zkoumání konceptů mezikulturního dialogu, jejich vazby na další sektory jako kultura, vzdělání, sport a mládež, a vyhledání hlavních činitelů zapojených do podněcování těchto konceptů. Studie rovněž zahrnuje doporučení pro tyto evropské a národní činitele.