Dokument obsahuje seznam regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu, které byly zřízeny na základě doporučení Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR. Úkolem těchto pracovišť je podílet se trvale na naplňování úkolů v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu.