Článek využívá sérii rozhovorů uskutečněných mezi roky 2008 až 2011 s koncertními promotéry žijícími ve Velké Británii. Jeho cílem je prozkoumání pohledu na svět této skupiny jedinců, jejichž práce je současně ekonomicky dominantní v rámci širšího hudebního průmyslu, ale dosud do velké míry unikala akademickému zkoumání.