Tato zpráva, která je jednou z devíti publikací z řady Sector Skills Insights, se snaží o zkoumání problémů týkajících se schopností digitálních a kreativních sektorů v budoucích více než deseti letech. Snaží se o navržení řešení, jak tyto výzvy překonat.