Organizace Creative Scotland zadala rámcovou studii, která má za úkol shrnout veškeré dosavadní studie dopadu, posbírat rozsah a kvalitu dostupných informací a doporučit přístup pro vypracování dopadové studie ohledně ekonomiky umění a kreativních průmyslů Skotska.