Sborník statí o kultuře pokrývá období mezi lety 2004–2009. Sobrní je rozdělen na čtyři části. První pokrývá činnost Ministerstva kultury, zbývající tři obsahují odpovědi krajů, měst, respektive profesních a jiných sdružení v kultuře.