Jde o Satelitní účet cestovního ruchu ČR od ČSÚ. První část dokumentace tvoří tabulky satelitního účtu cestovního ruchu, představující ukazatele ekonomického významu cestovního ruchu z hlediska poptávky a nabídky. Druhá část obsahuje modul zaměstnanosti cestovního ruchu, který analyzuje význam odvětví cestovního ruchu pro hospodářství ČR z hlediska zaměstnanosti.