IETM, mezinárodní síť pro performativní umění, vydává publikace Fresh Perspectives, které zkoumají, jak se odvětví současného umění zabývá zásadními problémy dnešní reality: politikou, ekonomikou, rovností pohlaví, životním prostředím, globalizací atd. Fresh Perspectives poskytuje odborníkům pohled na hodnotu současného umění a kulturní praxi pro jednotlivce a společnost.

Osmé vydání o umění a svobodě projevu kombinuje hlasy odvážných umělců a zkušených obránců lidských práv s krátkými vybranými svědectvími profesionálů z oboru umění, kteří odpověděli na online výzvu IETM k poskytnutí příspěvků.