Odborný portál www.artplus.cz pravidelně připravuje Ročenku ART+ mapující a analyzující vývoj na trhu s uměním doma i v zahraničí v uplynulém roce. Minulá vydání Ročenek ART+ vzbudila značný ohlas a pro sběratele i obchodníky s uměním se stala základním referenčním zdrojem. Veškeré statistiky celkového obratu českého trhu s uměním, počty milionových či stotisícových položek, které se objevují v médiích, vycházejí ze statistik ART+.

Od roku 2017 má Ročenka ART+ formu dvou samostatných sešitů, první je věnován umění od starých mistrů po klasickou modernu a starožitnostem, druhý pak poválečnému a současnému umění. Jeho součástí je také J&T Banka Art Index, aktuální pořadí stovky nejvýraznějších současných umělců.