Knihu zadal ke zpracování Charlesi Landrymu (Comedia) institut Building Future s cílem zmapovat dynamiku změn, které budou mít významný dopad na proměnu britských měst v příštích dvaceti letech. Výsledná publikace recenzuje řadu témat, která utvářejí naše budoucí městské prostředí a nastavuje pevný koncepční rámec, s cílem usnadnit pochopení povahy rozvíjející se změny ve městech.