Jedná se o shrnutí vztahů v neexekutivním oddělení Rady pro umění (Arts Council), konkrétně v jejích národních a regionálních radách. Autor byl požádán o zkoumání znalostí a potřebných zkušeností, velikosti neexekutivní části (Národní rada), role regionálních Rad pro umění a jak se nejlépe vypořádat s možnými střety zájmu, kterým členové Národní rady a regionálních rad čelí.