Kreativní průmysly čím dál více využívají hybridních modelů a metod. Jsme svědky stále jemnějších rodzílů mezi formou a obsahem, produktem a službou, participací a konzumací, i mezi jednotlivými uměleckými sektory.

Publikace reflektuje strategie kreativních průmyslů s ohledem na proměnlivost prostředí.