Tato studie se zaměřuje na problematiku přístupu ke spolupráci mezi uměleckými a humanitními obory v britském vyšším vzdělávání a kreativní ekonomií. Studie nejprve nastiňuje nejasný vztah mezi těmito dvěma zmíněnými obory, za druhé odhaluje jejich přístupy a za třetí uvažuje nad důsledky, které mohou přinášet projekty spojené s tímto polem zkoumání.