Pokládá si otázky týkající se kulturního dědictví jako naléhavého politického tématu. Co se stane, když je kultura oddělena od národa? Jaké výnamy nese pojem kulturního dědictví v kontextu nových společenství a tzv. „rozdílné politiky“ (politics of difference)? Jak se historie stává kulturním dědictvím? Jakou část dějin bychom měli vybírat a vnímat jako kulturní dědictví? Kritická antologie je určena všem, kdo se zajímají o kulturní historii, politiku a evropská studia.