Zpráva k první dekádě Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů. Popisuje proměnu charakteru globální kulturní krajiny za dobu od svého přijetí.