Rešerše grantových systémů v evropských městech vznikla na základě dohody Odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy a IPR Praha pro účely budoucí analýzy grantového systému. Zabývá se mapováním financování kultury na úrovni městské samosprávy skrze grantová schémata vybraných evropských měst. Cílem práce je komplexně představit způsob financování kultury ve městech geograficky, historicky či sociokulturně srovnatelných s Prahou.