Pertti Alasuutari představuje možnosti přístupů a metodologií vhodných pro vedení kritického výzkumu. Autor ukazuje, jak kulturní studia překračují tradiční rozdíly mezi kvalitativními a kvantitativními metodami a rozdíly mezi společenskými vědami a humanitními.