Článek detailně zkoumá pět malých společností během období New Product Development (NPD). Klíčovým aspektem firemní aktivity a centrálním pro NPD byl design. Byla zároveň vyvinuta nová participatorní metodologie, která se použila na identifikaci rizik před a po NPD. Tyto použité metody byly dány především povahou společností, jejich pracovními vzory, éthosem a aktivitami, avšak všechny společnosti sdílely proces, kterým byly na začátku sjednané cíle a jak byly pravidelně přezkoumávány.