Researching Art Markets spojuje vědce*kyně z několika oborů. Sbírka tak nabízí jedinečný multidisciplinární pohled na klíčové aspekty a trendy na trhu umění. Především na sběratele*ky umění, umělce*kyně jako podnikatele*ky a formování nových trhů.

Publikace také popisuje jak se měnil výzkum a vnímání uměleckého trhu.